Skiepų kalendorius vaikams

Amžius Skiepai
iki 24 val HB*
2-3 paros RCG
1 mėn HB
2 mėn DTaP Hib IPV PNC
4 mėn DTaP Hib IPV PNC
6 mėn HB DTaP Hib IPV
12-15 mėn PNC**
15-16,5 mėn MMR
18 mėn DTaP Hib IPV
6-7 metai DTaP IPV MMR
12 metų HB** HB HB MMR***
15-16 metų Td