Gydytojo iškvietimo į namus tvarka

 1. 1. Gydytojo vizitus į namus registruoja medicinos registratorė telefonu arba tiesiogiai kreipiantis sergančiojo artimiesiems į registratūrą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 8.00 val. iki 11.00 val.
 2. 2. Šeimos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus, gyvenančius tik gydymo įstaigos aptarnaujamuose rajonuose (Justiniškių, Pilaitės, Fabijoniškių) pagal šias, žemiau išvardintas indikacijas:
  1. 2.1. Sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus.
  2. 2.2. Sergantys vaikai, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.
  3. 2.3. Pacientai, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpyje) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas) ir pacientams, kurie turi sunkaus laipsnio ilgalaikį judėjimo funkcijos sutrikimą;
  4. 2.4. Pacientai, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų.
  5. 2.5. Pacientai, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 laipsniai temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
  6. 2.6. Planine tvarka pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
  7. 2.7. Kitus planinius vizitus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą pacientų sekimo tvarką.
 3. 3. Kitais atvejais gydytojas vyksta pas pacientą tik po gydytojo konsultacijos telefonu. Nesant būtinybės teikti paslaugas namuose, pacientas priimamas pas gydytoją įstaigoje. Pokalbio telefonu metu įvertinama, ar namuose įmanoma suteikti kokybišką ir teisėtą paslaugą, ar reikalingi neatidėliotini tyrimai, gydytojų specialistų konsultacijos, būtinoji medicinos pagalba, patariama gydymo klausimais.
 4. 4.Vizitai į pacientų namus registruojami dokumentuose įstaigos nustatyta tvarka.
 5. 5. Paslaugų namuose apimtys: gydytojai teikia paslaugas savo kompetencijos ribose pagal esamą situaciją.
 6. 6. Gydytojo iškvietimo į namus tvarka parengta vadovaujantis

2014 01 30 SAM įsakymu Nr. V-133